Aktualności

Nowy Regulamin dostarczania wody!!!

Dodano: 2018-11-30

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złoty Stok, uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLVII/307/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. - więcej informacji przejdź tu

Nowe taryfy na okres 30.05.2018 - 29.05.2021

Dodano: 2018-05-22

Informujemy naszych odbiorców, że w dniu 30.05.2018 roku wejdzie w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złoty Stok na okres od 30.05.2018 r. do 29.05.2021 r.

Ceny i stawki zawarte w zatwierdzonej taryfie w najbliższym roku są podobne do obecnie obowiązujących. Na kolejne lata cena wzrasta w przybliżeniu o zakładaną inflację.

Na uwagę zasługuje fakt, iż cena za dostarczaną wodę dla odbiorców wody z terenu miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błotnica jest znacznie wyższa od ceny za dostarczaną wodę do sołectw Laski i Mąkolno. Fakt ten wynika z konieczności dokonywania hurtowego zakupu wody dla Złotego Stoku, Płonicy i Błotnicy w okresie braku opadów atmosferycznych. Woda jest dostraczana nam z sytemu wodociągowego "SUDETY" będącego pod zarządem ZWiK Nowa Ruda oddział Kamieniec Ząbkowicki.

Taki układ cen i stawek istnieje od 2016 roku.

W związku z powyższym od 2016 roku stosowana jest dopłata do taryfy dla odbiorców, dla których dokonywany jest hurtowy zakup wody.

Rada Miejska w Złotym Stoku jak w latach poprzednich podjęła Uchwałę NR XLIII/277/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złoty Stok dla I grupy odbiorców wody, obejmującej mieszkańców z terenu miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błotnica. Dzięki tej uchwale, cena wody dla wszystkich odbiorców wody na terenie naszej gminy będzie podobna.

Szcegółowe informacje - przejdź tu