Dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "WOD-KAN" Sp. z o.o.


 1. Adres rejestrowy siedziby spółki: ul. Wiejska 2;  57-250 Złoty Stok 2. Województwo: Dolnośląskie 3.  Powiat: Ząbkowicki 4. Sąd Rejonowy Gospodarczy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział  Gospodarczy 5. KRS - 0000199697 6. Kapitał zakładowy: 50.000 zł wpłacony w całości 7. NIP: 887-00-07-384 8. REGON: 890211259 9.  PKD: 36 00 Z 10. Data rozpoczęcia działalności: 04.08.1993 rok 11. Telefon: (074) 8 175 071 12. Fax: (074) 8 175 071 13. e-mail: biuro@ppuwodkan.pl