Pliki do pobrania

Opis pliku Pobierz plik

Wniosek o zapewnienie dostawy wody oraz wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

PDF [60 KB] Pobierz plik
niosek o zapewnienie dostawy wody oraz wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych
Wniosek o zapewnienie dostawy wody oraz wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych
PDF [60 KB] Pobierz plik
Wniosek o zapewnienie dostawy wody oraz wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej
 PDF[60 KB] Pobierz plik

Wniosek o zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych oraz o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

 PDF[60KB] Pobierz plik
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 886 -Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie taryf i wzoru wniosków
 PDF[73,9KB] Pobierz plik
Dz.U. Nr 123 poz. 858 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowy odprowadzaniu ścieków
PDF [193KB] Pobierz plik
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Złoty Stok  PDF[94KB] Pobierz plik
Umowa o dostarczanie wody i odbiór ścieków między Przedsiębiorstwem a Klientem PDF [76,6KB] Pobierz plik